در طی 30 سال اخیر از ایمپلنت های دندان برای بیماران دارای بی‌دندانی کامل استفاده می‌شود، استفاده از ایمپلنت‌های دندان جهت کسب موفقیت در کاشت دندان بسیار حیاتی است، طبق گفته‌ی پزشکان بازسازی استخوان به معنی ارتباط میکروسکوپیک مستقیم بین استخوان زنده و یک ایمپلنت می‌باشد. امروزه افسردگی اختلال رایج در سطح جهانی و یک بیماری روانی پیچیده است که با کاهش کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارد.

ایمپلنت و تاثیرات داروی ضدافسردگی

این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روانی است که بیش از 12 درصد مردان و 20 درصد زنان را در برخی از دوره‌های زندگی درگیر می‌کند. علت افسردگی پایین آمدن سطح سروتونین است اولین داروهای ضدافسردگی، مهارکننده‌های بازدارنده‌ی جذب سروتونین هستند که توسط پزشکان تجویز می‌شوند و توسط انجمن دندانپزشکی سراسر جهان هم موردحمایت قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از جست‌وجو بر مصرف سروتونین نشان داده که سروتونین باعث کاهش تشکیل استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوان می‌شود. پس از آن پزشکان گروهی از بیماران را که ایمپلنت دندان دریافت کرده بودند را موردبررسی قراردادند، در مجموع 916 ایمپلنت دندان که توسط 490 بیمار دریافت شده بود مورد آزمایش قرار گرفت، پس از 67 ماه پیگیری 38 نفر که در گروه افراد سالم یعنی 784 نفر، ایمپلنت دندان دریافت کرده بودند با شکست مواجه شدند. درحالی‌که 10 نفر از 84 نفر گروه بیماران مصرف‌کننده داروهای ضدافسردگی با شکست جراحی ایمپلنت دندان مواجه شدند.

ایمپلنت دندان
ایمپلنت دندان

 

پس‌ از این تحقیقات نتایج نشان داد که تاثیرات داروی ضدافسردگی، خطر شکست ایمپلنت دندان و بازسازی استخوان را افزایش می‌دهد، مطالعه دیگری که در دانشکده دندانپزشکی آمریکا انجام‌شده نشان داده که استفاده از داروهای ضدافسردگی خطر شکست ایمپلنت دندان را چهار برابر افزایش می‌دهد. در حال حاضر مطالعات و نتایج اندکی در مورد تاثیر داروهای ضدافسردگی بر موفقیت جراحی ایمپلنت دندان وجود دارد، بنابراین باید مطالعات بیش تری روی میزان دوز مصرف و اثر آن بر روی ایمپلنت‌های دندان انجام گیرد.

تهیه شده در گروه مدرن

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو