تقدیر از دندانپزشکان

گزارش تصویری مراسم تقدیر از مدیران و اساتید دندانپزشکی

در سمپوزیوم یک روزه ایمپلنت، زیبایی و بازسازی استخوان که توسط کلینیک دندانپزشکی مدرن در شهر باکو، مشور آذربایجان برگزار شد، ابتدا متخصصین حوزه های مختلف دندانپزشکی ، دستاوردهای جدید در حوزه ی تخصصی خود را با دیگر حضار سمپوزیوم به اشتراک گذاشتند، در پایان بابک مسلمی مدیریت کلینیک دندانپزشکی مدرن از سخنرانان و دندانپزشکان برتر تشکر و قدردانی به عمل آورد، این سمپوزیوم یک روزه در 29 آذر 20 سپتامبر 2018 با محوریت آموزشی و باحضور دندانپزشکان و متخصصین حوزه دندانپزشکی کشور ایران، آذربایجان و سایر کشورهای همسایه در این کشور برگزار شد.

سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو

اشتراک این مطلب

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

دیدگاه خود را ثبت کنید

بستن منو