پروتز دندان که به آن تعویض دندانی یا دندان مصنوعی هم گفته می‌شود، شامل روکش‌های ساده برای ترمیم  یک‌دندان تا روکش کامل دندانی می‌شود. پروتزهای ایمپلنت ثابت دندانی به شکل‌های مختلفی وجود دارند؛ تک دندانی، پل‌های کوتاه، متوسط و کامل. بسته به شخص موردنظر از انواع پروتز های ایمپلنت استفاده می‌شود.

انواع پروتز های ایمپلنت :

پروتز ایمپلنت ثابت – تک دندان
در این نوع پروتز از هر دو روش سمان کردن و پیچ کردن می‌توان استفاده کرد. برای تک دندان به روش پیچ کردن، نیاز است که در یک اتصال یک‌تکه توسط پیچ، روکش به اباتمنت متصل شود. در روش سمان کردن، نیاز است تا ابتدا  طی چندین جلسه یک اتصال بین تاج دندان و اباتمنت برقرار شود تا جایگاه روکش ساخته‌شده، اثبات شود سپس روکش به‌وسیله چسب دائم، چسبانده شود.

پروتز ایمپلنت ثابت – پل های کوتاه و متوسط

هنگامی‌که بیش از یک‌دندان، ازدست‌رفته باشد؛ تصمیم برای تعداد ایمپلنت‌های مصرفی سخت ‌تر می‌شود. در این موارد نیاز است تا ارزیابی دقیقی صورت گیرد. ایمپلنت‌ها باید کمترین میزان انحراف را از محور طولی داشته باشند. ابتدا باید علامت‌هایی بر روی مکان‌های مدنظر گذاشت تا دقت کار بالا برود. سپس چندین ایمپلنت در فواصل مختلف قرار داده شود و روکش‌های مختلف را می‌توان با پیچ کردن یاسمان کردن در نواحی موردنظر قرارداد. این نکته اهمیت دارد که زوایای در نظر گرفته‌شده صحیح باشد. درصورتی‌که زوایا اجازه ندهد که با پیچ کردن و مهره کردن، روکش‌ها جایگذاری شوند می‌توان از طریق سمان کردن روکش را چسباند.

روکش ایمپلنت ثابت – پل کامل:

برای جبران بی‌دندانی در افرادی که تمام دندان‌های خود را در یک فک یا دو فک ازدست‌داده باشند، با افزایش تعداد ایمپلنت‌ها و کاشت ایمپلنت در قسمت‌های مختلف فک، زاویه حائز اهمیت می‌شود زیرا نیاز است روکش‌ها به‌صورت ایده ال تری دردهان قرار بگیرند.

روکش ایمپلنت ثابت- پل کامل ترکیبی:

در بعضی موارد امکان استفاده از فول آرچ با روش پیچ کردن امکان‌پذیر نیست؛ در این صورت در مواردی که زوایا مطلوب نیستند یک ساختار جداگانه را از طریق پل باروکش های جداگانه می‌سازند و از طریق سمان کردن در زوایای نامطلوب قرار داده می‌شود. در مواردی که پل‌های ترکیبی مناسب نیست و باید با سمان چسبانده شود در این صورت می‌توان کل قوس دهانی را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و سپس روکش‌ها به‌وسیله سمان به ایمپلنت چسبانده می‌شوند.

 

پروتز ایمپلنت فول ارچ
پروتز ایمپلنت فول ارچ

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو