آموزش مقدماتی پروتز ایمپلنت دانشجویان دندانپزشکی باکو

من بابک مسلمی هستم مدیرعامل کلینیک مدرن، خب حدود پنج سال روی این موضوع کارشده، تحقیقات میدانی، سمینارها، کنگره‌ها، اردوها، جلسات من فکر می‌کنم حدود 500 جلسه من در ایران و آذربایجان انجام دادم تا به این نتیجه برسیم که این کار قابل‌اجرا است و بتوانیم اجرا کنیم. در ادامه به آموزش پروتز ایمپلنت دانشجویان باکو در مدرن پرداخته می‌شود. خیلی کلینیک مدرن به دور نگاه می‌کند، نگاهش به این است که بتوانیم افرادی را آموزش بدهیم که آن چیزهایی را که ما می‌خواهیم و حالا موضوع علمی آن به کنار، بتوانند گروهی باهم کنار بیایند و کار تیمی انجام دهند. امروزه دندانپزشکی تقریبا هیچ فردی قادر به انجام تمام‌کارهای دندانپزشکی نیست، تعداد تخصص‌هایش بالا رفته به همین دلیل ما باید فرهنگ تیمی کارکردن را تقویت کنیم.درواقع یک منشی در تیم مدرن وجود دارد که آنچه که بلد هستیم و آنچه که آموختیم را درواقع بدون هیچ چشم‌داشتی به عزیزانمان انتقال بدهیم.درواقع این آموزش‌هایی که در اختیار دانشجویان قرار می‌دهیم، تجربیات سالیانه ما است. درواقع آن فوت کوزه‌گری است که هرجا آدم نمی‌تواند آن را به دست بیاورد و ما آن هارا در اختیار دانشجویان قراردادیم.

آموزش پروتز ایمپلنت دانشجویان باکو و مصاحبه با آن ها 

دو روز فشرده داشتیم ولی خیلی پرمحتوا بود و خیلی افکت داشت برای ما در کل عالی بود. اینجا دکترا و پرسنل غیرازاینکه دکتر هستند یک معلم هم هستند و تمام معلومات را خالصانه به بچه‌ها یاد می‌دهند. کارهایی که انجام می‌دادند با استانداردهای جهانی مطابق بود و همچنین ازلحاظ استفاده از ابزارها هم بسیار کارشان خوب بود یعنی از تجهیزات مدرن و پیشرفته و آخرین سیستم‌ها استفاده می‌کردند.

برای مشاهده متن کامل روی اینجا کلیک کنید.