آموزش cpr – آموزش تصویری سی پی آر – کلینیک دندانپزشکی مدرن

بنام خدا آموزش cpr در ادامه ی بحث کمک های اولیه در کلینیک دندان پزشکی مدرن بر روی بیمار مواجه شده با مشکل قلبی، ریوی، تنفسی.

CPR یعنی کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری کاردیا یعنی قلب پولمونری یعنی ریه و رسپیراتوری یعنی تنفس باید در این سه زمینه روی بیمار کار بکنیم.

ما وقتی که روی بیمار واقع شدیم مادامی که فرض بیمار روی یونیت دندان پزشکی مشکل پیدا کرد. از لحاض تنفسی مثلا از ناحیه ی اشکالات آلرژیک یا اشکالاتی که در ریه بیمار ایجاد شده است. تنفس بیمار ایست پیدا کرد یا قلب بیمار موجب شد که نبض را حس نکنیم بلافاصله بیمار را از حالت یونیت دندان پزشکی روی زمین یا روی همان یونیت دندان پزشکی به حالت فلت در آورده وقتی که بیمار به حالت فلت درآمد ما باید کارهایی را روی بیمار انجام بدهیم.

بلافاصله ما عملیاتی را انجام می دهیم که در آن کلینیک دندان پزشکی یا آن درمانگاه یک تیم احیاء باید وجود داشته باشد. تیمی که عملیات ویژه ی قلبی، تنفسی، ریوی را برای احیای بیمار بتواند انجام بدهند. فرض بر این میگیریم که اگر بیمار راه تنفس آن به هر وسیله ای بسته شد.

ما اینجا باید بفهمیم بیمار نبض دارد یا خیر؟ نبض را در علم پزشکی میگویند پالس در پالس ما نبض بیمار را باید بگیریم پالس بیمار باید بین شصت تا صد و ده باشد. اگر نبض بیمار حس شد ما میفهمیم که بیمار زندگی در آن وجود دارد.

حالا این نبض در چه نقاطی از بدن زده میشود. یا در زیر انگشت های ما حس میشود.؟ ما دوازده نقطه ی بدن میتوانیم نبض را حس کنیم بهترین نقطه ی بدن که میتوانیم نبض را حس بکنیم در ناحیه ی کاروتید یا ژوگولار هست؛ که زیر گردن ما در این نقطه بلافاصله نبض را حس میکنیم اگر در این نقطه نبض را داشتیم می فهمیم که بیمار نبض دارد ولی مشکل تنفسی دارد. باید سریعا تنفس بیمار را برگردانیم. در تنفس بیمار گونه های خود را روی بینی بیمار قرار میدهیم و مماس روی قفسه سینه بیمار دیدمان را قرار میدهیم اگر روی گونه های ما در این حالت هوای گرمی حس کردیم یا در دیدمان که به صورت افقی روی قفسه سینه بیمار هست ما بالا و پایین رفتن قفسه سینه را به صورت عادی دیدیم می فهمیم که تنفس بیمار دارد انجام میشود.

بعد سطح هوشیاری بیمار را که ابتدا باید با صدا کردن بیمار باید انجام بدهیم و چک کنیم و اگر بیمار به صدای ما اصلا جوابی نداد و یا به حالت نرمی جواب ما را نداد ما باید احیای قلبی، ریوی، تنفسی یا همان کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری را باید انجام بدهیم. در کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری ماساژ قلبی بلافاصله باید انجام بشود. ماساژ قلبی چطور هست؟ ما انتهای جناق سینه بیمار بر روی دنده قفسه سینه چهار، پنج و شش انتهای کف دستمان را روی آن قسمت قرار داده که قلب در آنجا قرار دارد؛ که روی هم رفته کل قلب را می پوشاند و اینجا ما باید سی بار ماساژ قلبی داده بشود و دوبار هم تنفس را روی دهان بیمار  دهان به دهان (انجام بدهیم اگر در این حالت در زیر قفسه ی سینه بیمار حالت نرمی را حس کردیم یک تخته ای هست به نام تخته ی CPR که در ترالی پشت ترالی که ما تعبیه شده زیر قفسه سینه بیمار قرار میدهیم تا از بالا و پایین شدن حالت امواج جلوگیری بکند همه این مراحل باید در مدت ده ثانیه انجام بشود که ما بتوانیم ماساژ قلبی را شروع بکنیم وقتی که ماساژ قلبی را شروع کردیم بر آورد های سازمان WHO ما باید صد و بیست بار در دقیقه این حالت را انجام بدهیم یعنی هر یک ثانیه دوبار باید ماساژ قلبی انجام بدهیم حالا باید این فردی که دارد ماساژ قلبی، ریوی، تنفسی را انجام میدهد باید آنقدر تبهر و مهارت داشته باشد تا بتواند این حالت را به خوبی انجام بدهد. ما در حالت عمل این را به آموزش میگذاریم و با هم مرور میکنیم

در ادامه بحث در کنار یکی از همکاران ما در کلینیک دندان پزشکی مدرن که دوره های آموزش کمک های اولیه را دیده اند هستیم ما اول میخواهیم یک آموزش هایی را از لحاض قلبی، ریوی، تنفسی به صورت تئوری و فیزیکال روی آقای پایدار نشان بدهیم

بعد میرویم روی مولاژ که با کمک آقای پایدار کاملا کارها را به تصویر میکشیم

خدمت شما عارض هستم ما در بدن دوازده نقطه ی نبض داریم

نقاطی که خیلی محرز هستند را میگویم: یکی در ناحیه ی رادیال هست روی مچ دست، ناحیه ی براکیال، ناحیه ی اُکزلیار که زیر بغل هست، ناحیه ی کاروتید، ناحیه ی ژوگولار هست و ناحیه ی کشاله ی ران یا فمورال هم به آن میگویند البته مچ پا و زیر زانو ها را هم میتوان داشته باشیم که بر روی هم رفته دوازده نقطه هست که سازمان WHO این را تایید کرده است.

ما اگر بخواهیم تنفس بیمار را چک بکنیم اگر بیمار نشسته باشد روی یونیت دندان پزشکی فرض بر این میدانیم که آقای پایدار نشسته است روی یونیت دندان پزشکی پشت دست را روی بینی قرار میدهیم که ببینیم آیا حالت گرمی را داریم یا نه؟ این حالت چون باید سریع انجام بشود دندان پزشک و حتی دستیار باید بلافاصله این حالت را روی نبض بیمار داشته باشند و نبض بیمار را چک کنند؛ و روی بینی یا شریان کاروتید باید این کار را انجام بدهند؛ که ببینیم نبض دارد یا خیر؟ اگر ما این حالت را نداشتیم بلافاصله هوشیاری بیمار را چک میکنیم مثلا اگر بیمار را به نام میشناسیم اسم آن را صدا می زنیم اگر هوشیاری آن محرز شد چه بهتر که صدا از آن بیمار بیرون آمد به صورت ناله.

مطلعه ادامه مطلب در لینک زیر

https://dmcc.pro/cpr-training/