"/>

اختلالات مفصل فکی و گیجگاهی _ قسمت اول

در ارتباط با اختلالات مفصل فکی و گیجگاهی در این هفته از برنامه استیج مدرن در خدمت اقای دکتر پیام حقیقی از واشنگتن دی سی امریکا هستیم.