ویدئو ارتودنسی ثابت سرامیکی یا نامرئی همرنگ دندان

 

ارتودنسی ثابت سرامیکی
ارتودنسی سرامیکی

بریس سرامیکی که در جلوی دندان‌ها قرار می‌گیرد از براکت‌های شفاف یا همرنگ دندان ظریفی تشکیل می‌شود که سیم‌های فلزی از بین آنها رد می‌شود. ارتودنسی سرامیکی یکی از جایگزین‌های ارتودنسی فلزی است که از زیبایی بیشتری برخوردار است و کمتر جلب توجه می‌کند. براکت‌های این دو روش ارتودنسی هم اندازه و هم شکل‌اند، اما براکت‌های ارتودنسی سرامیکی شفاف یا همرنگ دندان‌اند و به سختی از دندان‌ها تمییز داده می‌شوند. برخی از بیمارانی که ارتودنسی نامرئی برایشان مناسب نیست و ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های دندانی شان بیش از آن شدید است که با ارتودنسی نامرئی اصلاح شود، می‌توانند از مزایای بریس‌های سرامیکی استفاده کنند، البته مانند همیشه رعایت بهداشت دهان و دندان شرط اصلی موفقیت درمان است.