اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مدرن در باکو

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در باکو

29 آذر ماه 97 — آذر بایجان (باکو) – هتل ماریوت آبشرون