تأثیرگذاری ورود ایمپلنت به عرصه دندانپزشکی

درمان‌های ایمپلنت، از تکنیک‌های جدیدی است که روش کاشت دندان را به‌ لحاظ دقت و بالا بردن سرعت جراحی متحول کرده است که امکان دسترسی به این روش در کشور ما نیز فراهم است. تاریخچه ورود ایمپلنت به ایران در حدود 35 سال است.

متخصص پروتز
دکتر مسعود اجلالی

دکتر مسعود اجلالی در پنجاه و هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران به بررسی تاثیرگزاری ورود ایمپلنت به عرصه دندانپزشکی در حفظ یا خارج کردن دندان می پردازد