جراحی دندان عقل نیمه نهفته

دندان عقل یکی از معضلاتی است در ناحیه دهان و دندان که بیشترین افراد  کم و بیش با آن دست وپنجه نرم کرده اند، در این ویدئو چگونگی جراحی دندان را مشاهده میکنید .