جلسات انگیزشی با حضور دکتر ابراهیم واحد

وقتی شما یک گروه بزرگ در اختیار دارید باید بدانید چگونه آن گروه را هدایت و رهبری کنید تا در کار خود نتیجه‌ی قابل قبولی دریافت کنید. شما باید روش‌هایی را ارائه دهید تا به بهبود هدف شما کمک کند. یک روش این است که گروه را از لحاظ انگیزشی پشتیبانی کنید. به طور مثال کارهایی که کارمندان شما می‌پسندند و به آن‌ها انگیزه کار بهتر می‌دهد انجام دهید. کلینیک دندانپزشکی مدرن به در این خصوص فوق برنامه هایی برای پرسنل خود در نظر می گیرد که این هفته مهمان جناب آقای دکتر ابراهیم واحد متخصص بیماری های روحی و عصبی می باشیم.

نکات پیشنهادی  در جلسه ی انگیزشی

دو نوع اصلی در روش‌های انگیزشی وجود دارد:

1- روش درونی، روشی است که خود فرد به آن کار مصمم است و می‌خواهد کار موردنظر را انجام دهد.

2- روش بیرونی، در این روش فرد بسته به نیاز خود ، آن کار را انجام می‌دهد به عبارت دیگر از لحاظ مادی یا معنوی می باشد.

برای مشاهده متن کامل روی  اینجا کلیک کنید.