دانلود فیلم شکست ایمپلنت دندان در طرح درمان دیجیتال

شیوه نوین کاشت ایمپلنت که همان طرح درمان ایمپلنت دیجیتال است نیز میتواند در برخی بیماران دچار شکست شود در این ویدئو شکست  جراحی ایمپلنت در حین اجرای طرح درمان دیجیتال را مشاهده خواهید کرد .