دوره آموزش دستیاری دندانپزشکی _ قسمت چهارم

در ادامه مباحث قبلی که در دوره آموزش دستیاری دندانپزشکی صحبت کردیم در استیج مدرن ، در این قسمت از برنامه در ارتباط با شرایط ظاهری و رفتاری دستیار دندانپزشک با شما صحبت میکنیم.

 

با ما همراه باشید.