رونمایی از کتاب بازسازی عمودی و افقی استخوان

رونمایی از کتاب بازسازی عمودی و افقی استخوان

در حاشیه پنجاه و هشتمین  کنگره انجمن دندانپزشکی ایران موسوم به اکسیدا از کتاب بازسازی افقی و عمودی استخوان رونمایی شد

این کتاب توسط دکتر  ISTVAN URBAN  در زمینه بازسازی استخوان به رشته تحریر در امده است .

این کتاب توسط دکتر امید مقدس و دکتر نیما نداف پور به زبان فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات رویان پژوه به چاپ رسیده است که در حاشیه کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران از آن رونمایی شد.

بازسازی استخوان
دکتر امید مقدس
دکتر نیما نداف پور