شرکت های فروش روتاری های دندانپزشکی

روتاری وسیله ای است برای خارج کردن عصب از میان کانالهای ریشه دندان که متخصصین اندودانتیکس  و دندانپزشکان عمومی با ان سروکار دارند