ضرورت کشیدن دندان عقل از نظر اساتید دندانپزشکی

یکی از چالشهایی که همواره مورد بحث و گفتگو در بین اساتید دندانپزشکی می باشد ضرورت کشیدن دندان عقل است . در پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران اکسیدا این موضوع بین اساتید دانشگاه و پزشکان به بحث و گفتگو گذاشته شد .

این ویدئو در 3 پارت کوتاه در دسترس قرار داده شده است تا مورد استفاده پزشکان و مردم قرار گیرد . دندانپزشکان با تخصص های متفاوت هرکدام در مورد وجود این عارضه به اظهار نظر پرداخته اند

این موضوع به صورت پرسش و پاسخ در بین شرکت کنندگان در کنگره انجمن  دندانپزشکی ایران مطرح شد که هرکدام از شرکت کنندگان به اظهار نظر در این مورد پرداختند. ودر نهایت نظر اساتید نیز به صورت علمی با دلایل مختلف برای ضرورت و یا عدم ضرورت کشیدن دندان عقل نهفته و نیمه نهفته ابراز شد.