فیلم آموزش بیلداپ و کارو امالگام دندانپزشکی

فیلم آموزشی  بیلداپ کردن و ایجاد کارو آمالگام در دندانپزشکی که معملا برخی دندانپزشکان به دلیل استفاده در ناحیه خلفی به جزییات و زیبایی آن کمتر اهمیت میدهند .