فیلم مصاحبه دکترسینا نواب در کنگره بین المللی باکو

دکتر سینا نواب متخصص پروتز های دندانی و دندانپزشک فعال در زمینه زیبایی ویکی از اعضای گروه مدرن که قرار است در آذربایجان هم در زمینه آموزش و هم درمانهای تخصصی به فعالیت بپردازد . ایشان همچنین یکی از سخنرانان سمپوزیوم دندانپزشکی باکو با مدیریت کلینیک دندانپزشکی مدرن بودند.

سمپوزیوم مدرن در باکو
دکتر سینا نواب
سینا نواب
sina navav
دکتر نواب
سخنرانی دکتر نواب در سمپوزیوم باکو
sina navab
سینا نواب در سمپویوم مدرن در باکو
سمپوزیوم مدرن در باکو
سینا نواب در کنگره دندانپزشکی باکو