فیلم مصاحبه متخصص دندانپزشکی در مورد سمپوزوم مدرن

دکتر غلامرضا غزنوی رییس انجمن پروستودونتیست های ایران و یکی از مدیران پنل حاضر در سپوزیوم دندانپزشکی  که با مدیریت کلینیک مدرن در باکو برگزار شد در خصوص کیفیت این همایش مطالبی را به صورت مصاحبه ویدئویی بیان کردند

سمپوزیوم باکو
دکتر غلامرضا غزنوی
سمپوزیوم باکو
دکتر غلامرضا غزنوی و بابک مسلمی رییس سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
دکتر غلامرضا غزنوی در کنگره باکو
دکتر غزنوی رییس انجمن پروستودونتیست های ایران