فیلم و عکسهای سمپوزیوم دندانپزشکی2018 مدرن درباکو

کلینیک دندانپزشکی مدرن برای اولین بار در ایران به عنوان یک مرکز درمانی خصوصی اقدام به برگزاری یک سمپوزیوم علمی آموزشی با هدف توریسم درمانی و کسب درامد ارزی برای دندانپزشکان کشور نمود . فعالیت این سمپوزیوم به صورت تصویری دراختیاری عموم قرار داده شده است

سمپوزیوم باکو مدرن
سمپوزیوم باکو
سمپوزیوم مدرن
مراسم افتتاحیه سمپوزیوم باکو
باکو مدرن
سمپوزیوم باکو
سمپوزیوم مدرن
مراسم افتتاحیه سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
مدرن و سمپوزیوم باک
افتتاحیه سمپوزیوم دندانزشکی باکو
سمپوزیوم ددانپزشکی
مراسم افتتاحیه سمپوزیوم باکو
کلینیک دندانپزشکی مدرن
اجرای ایرانی آذری سمپوزیوم باکو
شرکت کنندگان سمپوزیوم باکو
مهمانان سمپوزیوم باکو
مجری ایرانی سمپوزیوم مدرن
دکتر نسیم
بابک مسلمی
خوش آمدگویی توسط رییس سمپوزیوم باکو
مدیر عامل کلینیک دندانپزشکی مدرن
بابک مسلمی رییس سمپوزیوم باکو
دکتر آزاده قربانی
خوش آمد گویی توسط مدیر اجرای سمپوزیوم باکو
دکتر امید مقدس
خوش آمد گوی دبیر علمی سمپوزیوم باکو
دکتر سینا نواب
سخنران اول سمپوزیوم دکتر سینا نواب متخصص پروتزهای دندانی
متخصص پروتز های دندانی
دکتر سینا نواب
سمپوزیوم کلینیک مدرن
شرکت کنندگان سمپوزیوم باکو
کلینیک دندانپزشکی مدرن
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
سمپوزیوم باکو
کلینیک مدرن در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو

 

 

مدرن کلینیک در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
دندانپزشکی باکو
هتل آبشرون محل برگزاری سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
دکتر سینا نواب
اهدای گل به سخنرانان پس از اجای برنامه در سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
دکتر مقدس دندانپزشک
دکتر امید مقدس دومین سخنران سموزیوم باکو
مدرن در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
کلینیک مدرن
سمپوزیوم دندانزشکی مدرن
مدرن در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
بابک مسلمی , ندا برزویی
بابک مسلمی ریاست سمپوزیوم و دکتر ندا برزویی رییس شورای سیاست گذاری سمپوزیوم باکو
مسعود اجلالی
دکتر مسعود اجلالی سخنران اول در پارت دوم سمپوزیوم مدرن
سمپوزیوم مدرن
دکتر رامین فهیما سخنران دوم در پارت دوم سمپوزیوم باکو
بابک مسلمی در سمپوزیوم باکو مدرن
مصاحبه اقای بابک مسلمی با شبکه لیدر آذربایجان

 

 

قدر دانی مدیران مدرن از از مدیرعامل اقای بابک مسلمی
مراسم قدر دانی از اقای بابک مسلمی مدیر عامل کلینیک مدرن
dr.jebar hasanev
سخنرانی دکتر جبار حسنف در آغاز پارت سوم
دکتر جبار حسنف
قدر دانی مدیرعامل مدرن با اهدا هدیه از دکتر جبار حسنف رییس هیئت مدیره انجمن ایمپلنتو لوژی آذربایجان
کتر عطا قراچه ای
دکتر عطا قراچه ای سخنران دوم در پارت سوم سمپوزیوم باکو
دکتر عطا قراچه ای
قدر دانی از اساتید و سخنرانان با اهدای گل
دکتر محمد شیر خدا متخصص انکولوژی و جراح فک و صورت
دکتر محمد شیرخدا اخرین سخنران سمپوزیوم دندانپزشکی مدرن