لزوم درج برچسب اصالت کالا بر روی تجهیزات دندانپزشکی

تجهیزات دندانپزشکی که در درمانگاه ها و مطب های دندانپزشکی استفاده می شودو توسط شرکت های تجهیزات پزشکی عرضه می شوند مانند کامپوزیت ها که مواد ترمیمی در دندانپزشکی هستند و در درمان های زیبایی دندان و همچنین بخش های ترمیمی کاربرد دارند، ایمپلنت های دندانپزشکی که جانشین دندان های از دست رفته می شوند، و درون فک جای گذاری می شوند، همچنین آمالگام که اگر استاندارد کافی نداشته باشد باعث پوسیدگی مجدد می شوند، به همین دلیل تمام تجهیزات پزشکی باید برچسب اصالت کالا داشته باشند تا بتوان با اعتماد کافی نسبت به استفاده از آن ها اقدام کرد.