مانور هایملیخ – مانور تخصصی و آموزش دقیق هایملیخ

بنام خدا در این جلسه از مبحث آموزش کلینیک دندان‌پزشکی مدرن ما می‌پردازیم به مانور هایملیخ، مانور هایملیخ اول باید بگوییم که مخترع و ابداع‌کننده آنچه کسی است؟ یکی از دانشمندان آلمانی به نام هایملیج یا به زبان ما ایرانی‌ها هایملیخ گفته می‌شود که خود آلمانی‌ها هم لفظ هایملیخ رادارند. این فرد آمد برای شخصی که در ناحیه‌ی حلق که چهارراهی هست به دهان از طریق دهان به بیرون، مری، نای و از بالا به بینی ارتباط دارد. ما اگر غذا را بخواهیم هضم کنیم و قورت بدهیم و به پایین هدایت بکنیم باید از مری به پایین برود. ولی اگر این غذا ناگهان از مری انجام نشد و پرش داشته باشد به داخل نای باعث خفگی بیمار می‌شود؛ و اگر باعث خفگی بیمار شد ما در این حالت آن بی‌دست‌وپا شدن و معترض شدن شخص بیمار راداریم. در آن حالت شخص برای ما بیمار هست. پس بلافاصله باید کاری را که می‌خواهیم باید انجام بدهیم. با حضور آقای پایدار که از همکاران ما در کلینیک مدرن هستند را به اجرا می‌گذاریم. از آقای پایدار می‌خواهیم که کمک کنند تا عملیات هایملیخ را روی بدن ایشان انجام بدهیم. ما فرض را بر این میدانیم که آقای پایدار در ناحیه‌ی حلقشان جسم خارجی باعث ایست تنفسشان شده است. حالا می‌تواند در دندان‌پزشکی آن کامپوزیت یا آن آملگام یا یک جسم خارجی که توی دندان یا دندان‌شکسته شده در ناحیه‌ی گلوی بیمار فیکس شده و باعث عدم تنفس شده باشد ما در این حالت اصولاً شخصی که تنفس ندارد به حالت نیمه خمیده قرار می‌گیرد ما به پشت بیمار که بین دو کتف هست پنج ضربه می‌زنیم.