"/>

مدیریت کلینیک دندانپزشکی _ قسمت دوم

در ادامه مبحث جلسه قبلی در ارتباط با مدیریت کلینیک های دندانپزشکی و MBA دنتال در خدمت شما همراهان عزیز برنامه استیج مدرن هستیم.