معرفی قطعات تشکیل دهنده پروتز های ایمپلنت

اباتمنت های ایمپلنت در طول زمان تغییرات وسیع و پیچیده ای داشته اند. در ابتدا کانکشن اباتمنت ها به صورت External hex  طراحی شده بود .ولی بعد تر به علت مزیتهای زیاد کانکشن  internal رواج زیادی پیدا کرد.