نکاتی در باره ایمپلنت یک روزه از زبان متخصصین

ایمپلنت یک روزه یا ایمپلنت فوری نوعی روش در مانی است که از طریق آن ایمپلنت و روکش در یک روز تحویل بیمار داده می شود.

این روش درمانی دارای خصوصیات و ویژگی هایی می باشد که باید به آن توجه کرد، پس از مراجعه بیمار باید شرایط فک و استخوان دهان به خوبی بررسی شود و پس از تایید از لحاظ میزان کافی بودن استخوان و عدم نیاز به پیوند استخوان امکان کاشت ایمپلنت یک روزه ایجاد می شود.