همایش دندانپزشکی 2018 مصاحبه با اساتید دانشگاه باکو

دکتر جبار حسنف رییس هیت علمی انجمن ایمپلنتولوژی آذر بایجان پس از سخنرانی در سمپوزیوم دندانپزشکی کلینیک مدر ن در باکو اذغان کرد سطح علمی دندانپزشکی ایران چیزی کمتر از دندانپزشکی غرب و امریکا ندارد

 

 

 

دکترجبار حسنف
رییس انجمن ایمپلنتو لوژی جمهوری آذر بایجان
سمپوزیوم باک
بابک مسلمی و جبار حسنف
babakmoslemi
dr.jebarhasanev
بابک مسلمی و جبار حسنف
سخنران سمپوزیوم دندانپزشکی باکو