ویدئوی چگونگی عصب کشی و پر کردن دندان پوسیده

عصب کشی و پر کردن دندان جز درمانهای عمومی در دندانپزشکی محسوب می شود که برای دندان هایی انجام می شود که دچار پوسیدگی های شدید شده اند و این پوسیدگی به ریشه دندان سرایط کرده و موجب درد دندان در افراد می شود.

عصب کشی
عصب کشی

در این ویدئو نحوه عصب کشی و پر کردن دندان نشان داده شده است .