ویدئو آشنایی با پری ایمپلنتایتیس یا التهاب اطراف ایمپلنت

دوبله و ترجمه این ویدئو توسط گروه آموزشی و درمانی مدرن انجام شده است.

پری ایمپلنتایتیس یا التهابات اطراف ایمپلنت چیست؟
در این بخش سعی داریم درباره التهابات اطراف ایمپلنت صحبت کنیم، یک روش درمانی که در این زمینه به کار می رود لیزر است، نام این روش lapipبه معنای درمان التهابات اطراف ایمپلنت به کمک لیزر است. این روش دارای حداقل میزان تهاجم در جراحی می باشد و به جای بریدن بافت اطراف ایمپلنت، از لیزر استفاده می کنیم تا تا به پاکت یا بافتی از لثه که از ایمپلنت جدا شده وارد شویم، پری ایمپلنتایتیس یا عفونت اطراف ایمپلنت نوعی التهاب اطراف ایمپلنت می باشد که درمان نشده و باعث تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت شده و احتمالا درمان ایمپلنت با شکست مواجه خواهد شد، علاوه بر این دندان های مجاور در معرض خطر هستند چون استخوان اطراف ایمپلنت نیز در گیر شده است، پس باید ببینیم به جهت درمان چه کاری می توان انجام داد تا این بیماری درمان شده و ایمپلنت در جای خودش باقی بماند.

در التهابات اطراف ایمپلنت باید به نحوی فرآیند تحلیل استخوان متوقف شود ، یکی از مواردی که می توان در درمان آن به کار برد لیزر می باشد، با تابش لیزر به بافت اطراف ایمپلنت ، باعث می شود که عفونت ها و باکتری ها در اطراف ایمپلنت کاشته شده از بین بروند و لخته خون تشکیل شود، و بهبودی این لخته خون باعث می شود که پاکت تشکیل شده در اطراف ایمپلنت از بین بروند، و بافت لثه با موفقیت به ایمپلنت متصل شود،در نهایت موقعیت روکش دندان برروی ایمپلنت را طوری تنظیم می کنیم که کمترین میزان فشار به ایمپلنت وارد شده و این فرآیند با موفقیت به پایان برسد.
ویدئویی که مشاهده خواهید کرد توضیحات دکتر nemeth متخصص لثه در خصوص التهاب و عفونت اطراف لثه است که در این خصوص توضیحات جامعی خواهد داد.