ویدئو همایش دندانپزشکی باکو و جزئیات مربوط به آن

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی ایرانی در آذرماه سال97 در کشور آذربایجان شهر باکو توسط کلینیک دندانپزشکی مدرن با مدیریت جناب آقای بابک مسلمی برگزار شد. در این سمپوزیوم اساتید برجسته ای هم از کشور ایران و هم کشور آذربایجان حضور داشتند.
چندتن از این اساتید به عنوان سخنران در سمپوزیوم حضور داشته و درباره ی علم روز دندانپزشکی مطالبی را ذکر کرده و همچنین روش های جدید دنیا در درمان های مختلف تخصصی را معرفی کردند.در این سمپوزیوم دانشجویان دندانپزشکی ایرانی در کشور آذربایجان شرکت کردند.
این سمپوزیوم با این گستردگی برای اولین بار در شهر باکو برگزار شد، و از لحاظ علمی تازه هایی را ارائه دادند که تابحال گفته نشده و بسیار جدید می باشد. گروه مدرن یک فرصت شغلی را برای دندانپزشکان ایجاد کرد باعث ورود ارز به داخل کشور و بهره مندی افراد آذری از خدمات و درمان های بروز دنیا شد.
به دلیل این که سطح دندانپزشکی ایرانی بسیار بالا است توانسته بسیار عالی از پس چنین سمپوزیومی برآید.
مهم ترین شاخصه این سمپوزیوم علاوه بر دستاوردهای علمی که توانایی های علمی متخصصین دندانپزشکی ایرانی را دراین حوزه به نمایش گذاشته است توریسم درمانی می باشد.
زیرا وقتی شخصی وارد یک کشوربه جهت انجام انواع خدمات می شود باعث ورود درآمد ارزی به آن کشور شده و در شرایط اقتصادی فعلی بسیار مفید واقع خواهد شد.
جایگاه دندانپزشکی ایران در تمام منطقه و دنیا بسیار جایگاه ویژه ای است، زیرا کشور ایران دارای نخبگان برجسته ای است که در این عرصه بسیار درخشیده و صاحب نام می باشد، کلینیک مدرن با برگزاری این سمپوزیوم مقدماتی را فراهم کرد که کشورهای حاشیه ایران به جای سفر به کشورهای اروپایی جهت انجام درمان های مختلف تخصصی ، از توانایی های متخصصین ایرانی در دندانپزشکی بهره برده و همچنین موفقیت درمان با درصد بالا را به همراه داشته باشند.