پنجاه و نهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران

پنجاه و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران با نام اکسیدا 2019 برگزار می شود

9-13 اردیبهشت سالن همایشهای برج میلاد