پیام ویدئویی رییس پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا2019

کنگره انجمن دندانپزشکی ایران موسوم به exida بزرگترین کنگره دندانپزشکی ایران است که هرساله برگزار می شود . 9 الی 13 اردیبهشت ماه سال نود و هشت پنجاه و نهمین دوره این کنگره در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد .