کنگره مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی

اولین کنگره مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی از 27 الی 29  تیرماه در سالن رازی مرکز همایشهای برج میلاد در تهران برگزار خواهد شد .

این کنگره وابسته به کنگره جهانی ترمیس خواهد بود که با حضور نماینگان این کنگره برای اولین باردر ایران برگزار خواهد شد .

22 پنل مختلف در رشته های پزشکی در این کنگره به اجرا در خواهد امد که کاربرد سلولهای بنیادی در دندانپزشکی از مهمترین پنل های این کنگره خواهد بود.