گروه مدرن پیشتاز توسعه خدمات دندانپزشکی ایران

گفتگوی دکتر برزویی با رادیو سلامت در حیطه ی برگزاری اولین سمپوزیوم ایمپلنت، زیبایی، بازسازی در باکو و توضیحاتی در رابطه با این سمپوزیوم و اهداف آن.