گزارش تصویری اولین سمپوزیوم دندانپزشکی باکو

گروه دندانپزشکی مدرن با هدف توریسم درمانی و آموزش و درمانهای تخصصی در کشور جمهوری آذربایجان اقدام به فعالیت نمود

این گروه که متشکل از اساتید برتر حوزه دهان و دندان کشور می باشند با برگزاری یک سمپوزیوم یک روزه قدرت علمی دندانپزشکی ایران را به رخ کشیدند .

سمپوزیوم باکو
دکتر عطا قراچه ای
مدرن در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی مدرن در باکو
میهمانان ترکیه ایی
میهمانان خارجی
متخصص زیبایی دندانی
دکتر رامین فهیما
متخصص پروتز پدر پروتز ایران
دکتر مسعود اجلالی
مجری سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
دکتر نسیم راد
دندانپزشکان
دندانپزشکان حاضر در سمپوزیوم باکو
سمپوزیوم
مجری آذری سمپوزیوم باکو
سخنران سمپوزیوم باکو
دکتر محمد شیر خدا
مدیر برتر
خانم زهرا قاسم زاده مدیر داخلی کلینیک مدرن
جراح و متخصص انکولوژی
دکتر محمد شیر خدا
گروه دندانپزشکی مدرن
دکتر محمد شیرخدا
کلینیک دندانپزشکی مدرن
اختتامیه سمپوزیوم مدرن در باکو