گزارش ویدئویی اولین روز کنگره سلامت دهان

دکتر شهنی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در گفت و گو با ویدئو مدرن به بررسی ابعاد مختلف این کنگره پرداخت.