گفت و گوی تلویزیونی با دکتر امید مقدس با موضوع سمپوزیوم باکو