اهمیت بازاریابی – قسمت نهم mba دنتال

جلسه ی نهم  mba دنتال در کلینیک مدرن موضوع اهمیت بازاریابی یعنی جلسه ی قبل هم بازاریابی را بحث کردیم.  این جلسه هم در مورد بازار یابی می خواهیم صحبت بکنیم چون موضوع های آن به واقعیت عینی در اجتماع و در دنیا در خبرها خیلی دارید میشنوید به همین دلیل من سعی کردم که این جلسه را باز ادامه بدهیم چون موضوع خیلی مهم است .

برخی از دلایل  اهمیت بازاریابی

با استفاده از بازاریابی میتوانید نیاز مشتریان را شناسایی کنید .

شناخت اجزای تشکیل دهنده ی بازار  مانند مشتریان ، رقبا ، محصولات موجود و مورد نیاز ، سازمان های تسلیهاتی ، تحقیقاتی و تبلیغاتی و مشاوره ای و نیز همه ی عواملی که بر نظام بازار تاثیر دارند مانند قوانین و مقرارات و مصوبات  دولتی ، عوامل سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی تکنولوژیکی  ، بومی و اقلیمی در سایه ی بازار یابی محقق میگردد . بازار یابی تلاشی است آگاهانه برای تخصیص بهینه ی منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار با استفاده از عوامل قابل کنترل در بازاریابی شامل محصول قیمت لوکیشن و پروموشن که به عبارتی آمیخته بازاریابی نامیده می شوند میتوان در بازارها نفوذ کرد و به معرفی سازمان و محصولات آن پرداخت  نگرش یکی از موثر ترین ویژگی های هر انسان و هر مدیر است و آن مهارت و هنر چیزهایی هستند که دیگران نمی بینند  بازاریابی افق های تازه ای را به مدیران هدیه می دهد . بازاریابی ابزاری است جهت تحویل آنچه بودیم و داشتیم آنچه هستیم و داریم  و آنچه باید داشته باشیم . بازاریابی هنر رازی سازی مشتریان را به ما می آموزد  . تبلیغات موثر در پرتاب علم بازاریابی محقق میگردد و سرانجام بازاریابی مدیریت کار آمد  و اثر بخش تمام اجزای بازار را برای مدیران امکان پذیر میسازد .