فیلم توضیح مزایای ایمپلنت دندانی

ایمپلنت های دندانی مزایای بسیاری دارند:
ظاهر بهبود یافته: ایمپلنت های دندان مانند دندان خای طبیعی به نظر می رسند، زیرا این ایمپلنت های دندان به جهت ادغام با استخوان طراحی شده اند و می توانند عملکردی مانند دندان دائمی داشته باشند.
بهبود در تکلم: با استفاده از دندان مصنوعی که طراحی ضعیفی دارد، و یا با اندازه نامناسب ممکن است توانایی بیان کلمات با مشکل مواجه می شود، اما ایمپلنت های دندانی به شما اجازه می دهند کلمات را بدون مشکل ادا کنید.
بهبود راحتی: ایمپلنت های دندانی عدم راحتی در دندان مصنوعی متحرک را از بین می برند.
راحتی در غذا خوردن:
دندان های مصنوعی متحرک عمل جویدن را با مشکل مواجه می کنند، اما با ایمپلنت های دندانی عمل جویدن تقویت شده و بخش ایمپلنت شده مانند دندان طبیعی عمل می کند و به شخص اجازه می دهد با اعتماد بنفس و بدون درد غذا بخورد.
بهبود سلامت دهان:
ایمپلنت های دندانی مانند بریج دندان باعث تخریب دندان های اطراف نمی شود زیرا به دندان های طبیعی اطراف آسیبی نمی زند.
ایمپلنت های دندان دسترسی را به بین دندان ها به جهت رعایت بهداشت افزایش می دهند و باعث بهبود بهداشت دهان می شود.
دوام:
ایمپلنت ها دوام بسیار بالایی دارند و می توانند سال های زیادی عمر داشته باشند، درصورتی که مراقبت صحیحی از آن ها صورت گیرد.
راحتی: دندان مصنوعی متحرک، قابل در آمدن می باشد، اما ایمپلنت های دندانی ناراحتی ناشی در آمدن دندان مصنوعی را از بین می برد.
در موارد بی دندانی کامل حتی استفاده از پروتزهای متحرک بر پایه ایمپلنت نیز بهتر از استفاده از دست دندان کامل می‌باشد. زیرا دست دندان به ایمپلنت‌های موجود در فک متصل می‌شود و لقی کمتری دارد. همچنین در فک بالا نیازی به پوشش کامل کام (سقف دهان) نیست. در نتیجه غذا خوردن و صحبت کردن بسیار راحت‌تر از زمانی است که شما از دست دندان استفاده می‌کنید.