فیلم پیوند استخوان ایمپلنت و آشنایی با انواع آن

اگر استخوان فک شما حجم کافی را ندارد، و یا اینکه دارای بافت نرم و ضعیفی می باشد، ممکن است قبل از انجام ایمپلنت دندان به منظور جایگزینی دندان از دست رفته نیاز به پیوند استخوان داشته باشند، این به این دلیل است که قدرت جویدن غذا در دهان به میزان فشار و نیروی استخوان ها بستگی دارد، و اگر استخوان نتواند از ایمپلنت پشتیبانی کند ، جراحی کاشت ایمپلنت با شکست همراه خواهد بود. مواد پیوندی زیادی وجود دارند که در هنگام پیوند استخوان به کار می روند، مثل استخوان زنده و طبیعی شخص که از قسمت های مختلف استخوان فرد برداشت می شود، یا پیوند استخوانی مصنوعی که با استفاده از آن ها ساختار هایی برای رشد جدید استخوان فراهم می شود.
با استفاده از پودر استخوان که از جاندارانی مثل گاو و یا از استخوان جسد تهیه شده می توان برای رشد جدید استخوان محرکی ایجاد کرد.
بعد از پیوند استخوان ممکن است چند ماه طول بکشد تا استخوان شروع به رشد و تشکیل استخوان جدید به منظور کاشت و حمایت از استخوان بکند، در بعضی از موارد ممکن است مقدار کمی پیوند استخوان به منظور حمایت از ایمپلنت کاشته شده نیاز باشد، شرایط استخوان فک این موضوع را تعیین می کند که چه کاری باید انجام داد.
زمانی که ایمپلنت فلزی در استخوان فک قرار می گیرد، بازسازی استخوان یعنی ادغام ایمپلنت و استخوان شروع می شود، در طی این پروسه استخوان فک شروع به رشد می کند و اطراف ایمپلنت را در بر میگیرد، در نتیجه شخص با وارد کردن نیرو به استخوان می تواند مانند دندان طبیعی غذا را بجود و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
ویدئویی که مشاهده خواهید کرد به منظور آشنایی با پیوند استخوان در جراحی ایمپلنت می باشد که توسط گروه آموزشی و درمانی مدرن دوبله و ترجمه شده است.