قالب‌گیری ایمپلنت با ایمپرشن کوپینگ و آنالوگ

امروز هم می‌خواهیم راجع به دو قطعه‌ای دیگر به نام ایمپرشن کوپینگ و آنالوگ توضیح بدم و باهم دیگر بررسی کنیم تا ببینیم ایمپرشن کوپینگ و آنالوگ در پروتز ما چه نقشی دارد.

نکات قالبگیری با ایمپرشن کوپینگ و آنالوگ

ایمپرشن کوپینگ درواقع قطعه‌ای است که برای قالب‌گیری روکش ما مورداستفاده قرار می‌گیرد. یعنی بدون ایمپرشن کوپینگ ما نمی‌توانیم هیچ قالب‌گیری انجام دهیم. حتما باید ایمپرشن کوپینگی باشد تا قالب‌گیری صورت بگیرد. ایمپرشن کوپینگ برای انتقال مشخصات و ویژگی‌های یک ایمپلنت کاربرد دارد و مکان دقیق فیکسچر ما را به روی کست درنهایت شبیه‌سازی می‌کند. همان‌طور که میدانید هر فیکسچر یک قسمت بیرونی دارد که برای اتصال هر قطعه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد یعنی قسمت بیرونی فیکسچر ما برای اتصال ایمپرشن کوپینگ، هیلینگ، اباتمنت یا هر قطعه‌ای دیگر می‌توانیم از آن استفاده کنیم و مانعی هم است برای ورود باکتری‌ها و میکرواورگانیسم ها. این را در نظر داشته باشید که هر فیکسچر یک پلت فرم مخصوص خود را دارد یعنی اگر فیکسچر ما پلت فرم 3 دارد حتما باید ایمپرشن کوپینگی که ما استفاده می‌کنیم ایمپرشن کوپینگ 3 باشد یعنی سایز آن 3 باشد. اگر پلت فرم ما 4  برای فیکسچر است، ایمپرشن کوپینگ ما سایزش باید 4 باشد و این را در نظر داشته باشید که اگر پلت فرم ما 4 است، ما نمی‌توانیم ایمپرشن کوپینگ 3 انتخاب کنیم چون مطمئن باشید کار شمارا به خطر می‌اندازد.

هر ایمپرشن کوپینگ از 3 قسمت تقسیم می‌شود. قسمت انتهایی که هگز نام دارد. قسمت بدنه و قسمت نهایی که درواقع پیچ را ازاینجا وارد ایمپرشن کوپینگ می‌کنیم و داخل دهان بیمار می‌بندیم.

برای مشاهده متن کامل روی اینجا کلیک کنید.