فیلم معرفی بهترین مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی مدرن با بیش از 4 سال سابقه با مدیریت متفاوت توانسته است شرایط و جایگاه ویژه ای را در بین جامعه دندانپزشکی کشور به دست آورد. یکی از ویژگیهای این کلینیک، مدیریت داخلی و ساماندهی نیروهای انسانی این کلینیک است که در صدر آنها نام خانم زهرا قاسم زاده می درخشد. خانم زهرا قاسم زاده مدیر داخلی کلینیک مدرن در مراسم اختتامیه سمپوزیوم دندانپزشکی در شهر باکو برای دومین سال پیاپی به عنوان مدیر برتر این مجموعه، جایزه ویژه مدیریتی خود را از دستان بابک مسلمی مدیر عامل کلینیک مدرن و  رییس سمپوزیوم دندانپزشکی باکو دریافت کرد .

 

زهرا قاسم زاده
مدیربرتر مجموعه دندانپزشکی مدرن

 

زهرا قاسم زاده
اهدا لوح تقدیر مدیر نمونه دندانپزشکی زهرا قاسم زاده
خانم زهرا قاسم زاده
زهرا قاسم زاده مدیر داخلی نمونه برتر دندانپزشکی