محصول در mba دنتال- قسمت دوم

من بابک مسلمی هستم  با دومین جلسه آموزشی mba dental در کلینیک مدرن با من همراه باشید. در بخش قبلی در بخش مقدمه من به شما توضیح دادم که Mba چیست و چگونه میتواند به ما کمک کند. اداره محیط کسب و کار را Mba میگویند. که حالا من اجزای آن را در برنامه دیگر واژه به واژه به شما توضیح خواهم داد. یکی از ارکان اصلی هر کسب و کاری محصول است . محصول در mba دنتال همانند محصول توی کتاب ها توی مقالات خیلی تعریف دارد. ولی آنچیزی  که من فکر میکنم که برای جامعه دندانپزشکی قابل لمس باشد و بتوانیم ازش درک خوبی را داشته باشیم هرنیاز بشری را در علم تجارت بهش میگویند محصول.هرچیزی که بتواند یکی از نیاز های بشر را مرتفع کند. پس هیچ مستثنئ وجود ندارد .

ما برای ارائه خدمات هم استاندارد هایی را داریم . شما برای اینکه محصول خوبی را به جامعه ارائه دهید باید از استاندارد های آن محصول تبعیت کنید . اگر شکست هایی را در دنیای دندانپزشکی میخوریم. اگر نارضایتی هایی را در دنیای دندانپزشکی میبینیم. من وقتی بررسی کردم دیدم اون فردی که از دنیای دندانپزشکی بهره مند نشده واین هم زحمت کشیده که بتواند بهره مالی بگیرد ولی اون اتفاق نیفتاده ، از استاندارد های آن محصول خارج شده است. وقتی که شما از استاندارد های آن محصول خارج شوید اتفاقهای بدی برایتان میفتد . دنیا دنیای رقابت است . امروز برای اینکه یک فردی بتواند محصول خودش را در دنیا بهتر ارائه دهد و از آن بهره مندی مالی و مادی داشته باشد و زمدگی مرفعی را برای خانواده اش بسازد باید به سمت استاندارد ها حرکت کند . هرچقدر محصول استاندارد تر  مطمئن باشید که پذیرش مردم درمورد آن محصول بالا خواهد رفت .

من سعی میکنم در جلسات بعدی خیلی بیشتر محصول را برای شما بشکافم . محصول یک واژه کلی است که فرایندی را طی کرده و رسیده به مرحله ارائه . وقتی شما میخواهید یک فرایندی را طی کنید که طی کردید گاها بعضی از مطالب را فراموش میکنید گاها در زمان طی آن پروسه یک سری اطلاعات و باور های غلط برای شما به وجود می آید.

ویدئویی که مشاهده خواهید کرد توسط گروه دندانپزشکی مدرن تهیه شده است.