استاندارد های mba دنتال – قسمت سوم

جلسه سوم mba دنتال را در کلینیک مدرن باانرژی بسیار فراوانی شروع می‌کنم. این انرژی حاصل کامنت های خوب شما و نتایج خوبی که از این دو جلسه گرفتیم. بسیار پربیننده بوده و این‌ها مرا دارد تشویق می‌کند و انرژی مضاعف می‌دهد که پرانرژی‌تر ظاهر شوم و هر آنچه در تجارب خودم دارم به شما انتقال دهم. اما دو جلسه قبلی را یک مقدار بررسی کنیم . جلسه اول که مقدمه بود جلسه دوم در خصوص محصول صحبت کردیم که من از قبل می‌دانستم که برای مخاطبین که گروه دندانپزشکی هست .

اصول mba دنتال ،شروعش بعد از مقدمه، محصول نیست. به دلیل اینکه پیشینه‌ای را داشتم و می‌دانستم که خیلی از مسائلی که شما خیلی کمتر در مورد آن اطلاع دارید عمداً یک مقدار جابه‌جا کردم . یک مقدار موضوع محصول را آوردم ابتدا کار و ما اگر یک بررسی کنیم به این نتیجه رسیدیم که تمام نیازهای بشری محصولی است برای ارائه دادن. هرکسی که نیاز بشری را به هر شکلی به آن رسیدگی می‌کند و بابت آن پول می‌گیرد، این محصولی را دارد ارائه می‌دهد .محصول‌ها گاها ترکیبی هستند و از چند محصول تشکیل می‌شوند. چندین عوامل کنار هم قرار می گیرند که استاندارد های mba دنتال را ایجاد می کنند.

پس اگر ما در یک محل کسب‌وکاری که اسمش یا مطب است یا کلینیک یا بیمارستان یا …بابت ارائه خدمات از مردم پول دریافت می‌کنیم آنجا به‌نوعی محل کسب‌وکار است. اگر واژه‌ها می‌رود به سمت مشتری و رضایتمندی و … یا باید در آن بخش قبلی نپذیریم که خدمات می‌دهیم یا جامعه پزشکی فاقد این خدمات است. پس آن موقع دیگر وارد این بحث‌ها نشویم ولی اگر پذیرفتیم جلسه قبلی را که یکی از نیازهای بشری راداریم به آن می‌دهیم و در مقابل آن پول می‌گیریم و خودمان زندگی خودمان را اداره می‌کنیم. هیچ جای شکی وجود ندارد شما در یک محل کسب‌وکار هستید و دارید کسب‌وکار انجام می‌دهید. به همین دلیل است که امروز منی که پزشک نیستم با شما صحبت می‌کنم

 

ویدئویی که مشاهده خواهید کرد توسط گروه دندانپزشکی مدرن تهیه شده است.