شاخص های آرمان کلینیک – mba دنتال قسمت چهارم

جلسه چهارم  mba dental در مدرن. ما در جلسه قبل در خصوص یک آرمان‌شهر، با همدیگر صحبت کردیم و نتیجه صحبت‌هایمان به‌جایی رسید که بتوانیم محل کسب‌وکاری را به وجود بیاوریم که در آنجا پزشک از درآمد خود راضی است، بیمار از خدمات خود راضی باشد و بتواند پرسنل موجود در آنجا از درآمد و زندگی خود در آنجا لذت ببرند و بیمار حس خوب دریافت خدمات داشته باشد. پزشک حس خوب ارائه خدمات داشته باشد. در ادامه به شاخص های آرمان کلینیک می پردازیم.

این آرمان کلینیک که برای خیلی از عزیزان دندان‌پزشک یک موضوع آرمانی است به‌واقع من خدمتتان عرض می‌کنم که در کلینیک مدرن این آرمان‌شهر نیست این آرمان کلینیک نیست و امروز کلینیک مدرن به تمام آن چیزهایی که من خدمتتان عرض کردم رسیده است. من در مقدمه عرایضم در جلسه اول عرض کردم که من استاد دانشگاه نیستم من از روی کتاب‌هایی با شما صحبت نمی‌کنم، پایه تخته هم با شما صحبت نمی‌کنم. قرار بر این است که کاملا عینی، کاملا چیزی که اجراشده و اتفاق افتاده به شما  ارائه می‌کنم. من خیلی متاسفم از اینکه گاها می‌شنوم که عزیزان دندان‌پزشک میگویند که ما یک‌چیزهایی خواندیم توی دانشگاه ولی آن‌ها اجرا نمی‌شوند یا در علوم دیگر این چیز ها را می‌شنوم ، آن‌ها برای کتاب‌ها است آن‌ها برای دنیای دانشگاه است. اینکه ما بتوانیم در کار خود آن را اجرا کنیم، این امکان‌پذیر نیست. هر آنچه به شما میگویم اجرا کرده‌ام. من از حرف‌هایی که گفته شود و اجرا نشود به‌طورکلی پرهیز می‌کنم.

بله گروه مدرن تمام این شاخص های آرمان کلینیک را به وجود آورده. پس بنابراین برای اینکه یک پایلوت بسیار زیبا، یک پایلوت بسیار عالی به وجود آمده . ما صحبت‌های خود را به‌سوی مدرن خواهیم برد. سال‌ها پیش من همکار محترمم خانم دکتر برزویی که من خیلی اطلاعاتی در دنیای دندانپزشکی نداشته‌ام و تحقیقات خود را شروع کرده بودم و کار خود را شروع کرده بودیم چندین موضوع را به من اشاره کردند. گفتن که اگر بیمار دندانش درد نگیرد و فشارهای درد روی آن‌ها نباشد معمولا به مطب یا مرکز درمانی مراجعه نمی‌کند.  مدرن قوانین متعدد عرفی جامعه‌ی دندانپزشکی را شکسته این هم یکی از آن قوانین بود که ما آن‌را شکستیم. و در این آرمان کلینیک به وجود آوردیم.

 

ویدئویی که مشاهده خواهید کرد توسط گروه دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی مدرن تهیه شده است.