نکات قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان

نکات قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان که باید به آن اشاره کنم و بیشتر به آن توجه شود، دندان‌های مقابل بیمار است .گاها پیش می‌آید که با سوپرا اراپشن دندان مقابل ناحیه‌ی ایمپلنت مواجه می‌شویم و فضای ایمپلنت را برای ما محدود می‌کند. ما باید حتما توجه کنیم که بیمار قبلش آن دندان مقابل را درمان کند حالا اگر نیاز به روکش یا زیبایی دارد، حتما انجام دهد. همین اتفاق همین‌طور برای دندان‌های مجاور است درواقع گاهی اوقات پیش می‌آید که دندان‌های مجاور بیمار پوسیدگی‌های زیادی دارد و باید قبلش ترمیم شود و یا اینکه ترمیم‌های خیلی قدیمی دارد و آن مواد ترمیمی پریدگی دارد، حتی اگر شما پروتز را خیلی خوب بسازید ولی آن ترمیم باعث گیر غذایی بیمار می‌شود پس بهتر است قبلش اگر نیاز به ترمیم و یا روکش‌دارید، آن دندان‌ها اول درمان شوند و بعد شما قالب را برای پروتز بگیرید.

توصیه می‌کنم که همه‌ی بیمارها فرایند کاری درمان خود را بدانند و توجیه باشند. همچنین پزشک معالج توجه به نکات قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان داشته باشه چرا که  کیسی داشتیم که شش دندان جلو را می‌خواستند زیبایی انجام دهند و دندان‌های خلفی آن‌ها  به‌صورت فریند ناحیه‌ی ایمپلنت است، موقع تحویل پروتز ایمپلنت را تحویل دادیم ولی مورد استقبال بیمار قرار نگرفت. درصورتی‌که برایشان از قبل توضیح دادیم که بهتر است اول زیبایی را انجام دهند. لابراتوار با توجه به قوس اولیه بیمار پروتز را ساخته ولی چون دندان‌های قدامی بیمار نیاز به زیبایی دارد، مورد استقبال قرار نگرفته و برای بیمار شاید زیاد جالب به نظر نرسیده است و حتی برای دندانپزشکی که قرار است بعدا این شش دندان جلو را زیبایی کار کند، خیلی کار دشوار می‌شود. هم از لحاظ رنگ  نمی‌تواند تطابق دهد و هم ازلحاظ قوس فکی . پس بهتر است که بیمارها توجیه باشند که کار را به‌صورت هم‌زمان انجام دهند یا به‌صورت چیزی که به صلاح آن‌ها است.یک سری از بیمارها هستند که به همین صورت هستند، دندان‌های جلوی(قدامی) آن‌ها نیاز به زیبایی دارد و ناحیه خلفی آن نیاز به ایمپلنت ولی در کنارش باید اشاره‌کنم که استاپ خلفی هم ندارند این بیمارها نه می‌توانند اول دندان‌های جلو را زیبایی کار کنند‌ چون استاپ خلفی ندارند و هم نمی‌توانند اول ایمپلنت را شروع کنند چون‌که دندان‌های قدامی درواقع گاید مناسبی برای ما نیست.

تهیه شده در کلینیک دندانپزشکی مدرن