آشنایی با پروژه های کلینیک دندانپزشکی مدرن

در این برنامه کلینیک، قصد دارم اشاره‌ای داشته باشم به پروژه‌هایی که به اتمام رسیده و پروژه‌هایی که در دست اجرا است. یکی از پروژه‌های ما توسعه‌ی خدمات دندانپزشکی بود از سمت کلینیک مدرن صنف خصوصی می‌خواستیم توسعه خدمات دندانپزشکی به کشورهای همسایه داشته باشیم. برنامه‌ریزی‌ها را طی 2 سال انجام دادیم، تحقیقات میدانی در ارتباط با کشوری که ما هدف قرار داده بودیم. آن کشور، کشور آذربایجان شهر باکو بود  به دلیل اینکه مدیرعامل مجموعه جناب آقای بابک مسلمی آذری‌زبان هستند و آشناییت کامل به کشور آذربایجان داشتند خیلی از کارهایی که انجام داده بودند و سابقه مدیریتی که در کشور آذربایجان بود. ما کشور آذربایجان را هدف قراردادیم و تحقیقات را شروع کردیم در حیطه دهان و دندان اطلاعاتی را از آن کشور به دست آوردیم . نقاط ضعف و قوت کشور آذربایجان را بررسی کردیم و به این نتیجه نهایی رسیدیم که کشور آذربایجان را جزو هدف خود قرار دهیم و شروع خدمات درمانی را به آن کشور آغاز کنیم. آمدیم تیمی را طراحی کردیم یک تیم تخصصی که بتوانیم کمک‌هایی در زمینه تخصصی را به آن کشور صادر کنیم. تیمی که ما ترتیب دادیم و اول داخل کلینیک مدرن بررسی شد و بعد ما با اساتید صحبت کردیم شامل شده بود از آقای دکتر اجلالی که سمتی که به ایشان داده‌شده، پدر پروتز ایران هستند. دکتر قراچه ای جراح فک و صورت ، دکتر سینا نواب پروتزهای دندانی، آقای دکتر مقدس پریودنتیس ، دکتر شیرخدا آنکولوشیس و آقای دکتر فهیما که تشخیص مواد دندانی و هم ترمیمی و زیبایی را بر عهده داشته‌اند.

ما این اساتید را انتخاب کردیم که جزو تیم ما وارد شوند و ما بتوانیم با این تیم توسعه خدمات دندانپزشکی را شروع کنیم . با این اساتید شروع کردیم به صحبت کردن و کشور آذربایجان را برایشان توضیح دادیم که چه شرایطی دارند ولی از آنجایی که شاید خیلی از آنها کشور آذربایجان را شاید چندین سال گذشته اطلاعات درباره اش داشتند و با آن آشنا بودند، شاید با موافقت مواجه نشدیم. باعث شد که ما در فروردین‌ماه دعوت رسمی از تمام اساتیدی که اسامی آن‌ها را خدمت شما عرض کردم دعوت کردیم و مهمان ما در آذربایجان بودند. کشور را از نزدیک دیدند، بررسی کردند، مهمان سفارت ایران در آذربایجان بودیم و با آن‌ها صحبت کردیم . خیلی از سران آذربایجان را دیدن کردیم و موضوع را با آن‌ها مطرح کردیم.