فیلم جراحی انتهای ریشه دندان

درمان ریشه می‌تواند اغلب یک عمر دوام بیاورد ولی گاهی درمان سنتی ریشه دندان به تنهایی کفایت نمی‌کند و یا ممکن است یک انتخاب درمانی نباشد. در این صورت اندودنتیست شما ممکن است جراحی انتهای ریشه را برای حفظ دندان شما پیشنهاد دهد. شایع‌ترین جراحی انتهای ریشه، اپیکو اکتومی نامیده می‌شود این درمان عفونت یا آبسه را با قطع انتهای ریشه دندان درمان می‌کند. جایی که باکتری‌ها می‌توانند داخل کانال‌هایی باریک مخفی شده باشند. در ادامه فیلم جراحی انتهای ریشه دندان را مشاهده فرمایید.

فیلم جراحی انتهای ریشه دندان

جراحی انتهای ریشه یک پروسه پیشرفته میکروسکوپی است که توسط متخصصین دندانپزشکی تحت عنوان اندودنتیست انجام می‌شود. این متخصصین دندانپزشکی آموزش‌های پیشرفته‌ای در زمینه‌ی جراحی دیده‌اند. آن‌ها از آخرین تکنولوژی نظیر میکروسکوپ، وسایل اولتراسونیک و تصویربرداری سه بعدی کمک می‌گیرند تا شما را راحت‌تر، ایمن‌تر و سریع‌تر درمان کنند. در یک جراحی انتهای ریشه معمول، اندودنتیست با به کار گیری یک میکروسکوپ طراحی شده جهت جراحی میکروسکوپیک نسج لثه مجاور دندان را باز می‌کند تا به استخوان زیرین و هرگونه عفونت دقیق‌تر نگاه کند. بافت متورم یا عفونی به همراه انتهای ریشه تشخیص داده‌شده و خارج می‌گردد. بافت متورم یا عفونی به همراه انتهای ریشه تشخیص داده‌شده و خارج می‌گردد. اندودنتیست از ابزار اولتراسونیک معینی برای ایجاد فضا در انتهای ریشه کمک می‌گیرد سپس ترمیم کوچکی داخل آن می‌گذارد تا انتهای کانال را سیل کند.

در پایان فلپ ها سرجای خود گذاشته شده و بخیه می‌گردد تا به ترمیم بافت کمک کند. در طول زمان استخوان می‌تواند در امتداد انتهای ریشه التیام پیدا می‌کند. اندودنتیست شما جراحی انتهای ریشه را به عنوان بهترین انتخاب برای حفظ دندان شما پیشنهاد کرده است. هیچ چیزی شبیه دندان‌های طبیعی شما به نظر نمی‌رسد، حس نمی‌شود و عمل نمی‌کند.

انتخاب جراحی انتهای ریشه می‌تواند مسیر شما جهت دستیابی به دندانی سالم و کارآمد باشد که یک عمر دوام بیاورد.

تهیه شده در گروه مدرن فیلم جراحی انتهای ریشه