فیلم جراحی اندو دندان

درمان ریشه یا اندو دندان با دریل کردن استاندارد جهت دسترسی به داخل دندان آغاز می‌شود. فرزهای روند با سرعت پایین می‌توانند برای برداشتن پوسیدگی و باز نمودن کانال‌ها مورد استفاده قرار گیرند. فایل‌های ریز برای خارج کردن محتوای این کانال‌ها به کار گرفته می‌شوند. متد دستی درمان ریشه مستلزم افزایش تدریجی سایز فایل‌ها به منظور شکل دادن و تمیز کردن کانال‌ها می‌باشد.یک دندان ممکن است یک یا چند کانال داشته باشد استفاده از متد دستی پرکردن کانال نیازمند چک کردن سایز کن و سپس قرار دادن کن های پلاستیکی پوشیده با سیلر مایع داخل کانال‌ها می‌باشد. وقتی که کن‌های کافی قرار داده شد ابزاری برای فشردن بیشتر کن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اینکه کانال به خوبی سیل شد، کن‌های پلاستیکی ناحیه دسترسی را می‌توان با ابزاری داغ خارج کرد. ابزار داغ را می‌توان برای داغ و فشرده کردن کن‌ها به کار گرفت تا فضای کانال بهتر پر شود.برای درمان مناسب ممکن است یک یا چند پست گذاشته شوند تا دندان را تقویت نموده و به حفظ ترمیم تاج دندان کمک کنند. در این صورت از یک رزین نوری برای پر کردن فضا استفاده می‌شود.وقتی که رزین داخل کانال گذاشته می‌شود نرم است و سپس با اشعه محکم می‌شود. در این مرحله هنوز دندان در یک وضعیت ضعیف است و با یک گاز گرفتن محکم ممکم است بشکند. بهترین درمان معمولا آماده کردن تاج دندان به منظور پوشاندن آن با یک روکش کامل می‌باشد. هرگونه ضایعه انتهای ریشه باید به مرور زمان برطرف گردد و دندان نجات خواهد یافت. همراه ما باشید با مشاهده فیلم جراحی اندو دندان

تهیه شده در گروه مدرن فیلم جراحی اندو دندان