فیلم سینوس لیفت قبل ایمپلنت و نکات مربوطه

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت ایمپلنت دندان، کیفیت و کمیت استخوانی است که ایمپلنت در داخل آن قرار می گیرد، بخش عقبی فک بالا یکی از مناطقی است که به سختی می توان در آن جا جراحی ایمپلنت را با موفقیت انجام داد، اگر شخصی در ناحیه عقبی فک بالا به دلایلی مثل مشکلات لثه و یا از دست دادن دندان دچار تحلیل استخوان شده باشد، امکان کاشت ایمپلنت بدون اینکه مقدار کافی استخوان در آن ناحیه باشد، وجود ندارد.
جراحی سینوس لیفت توسط بالابردن غشا سینوس فضای کافی جهت کاشت ایمپلنت را مهیا می کنند، یکی از تکنیک های عمومی ، این است که یک سوراخ کوچک در استخوان کنار سینوس ایجاد می شود. سپس توسط بلوک استخوانی و ماده پیوندی فضای خالی پر می شود، ودر نتیجه قطر استخوان افزایش می یابد.
بعد از پایان دوره ی التیام یا ترمیم، می توان با موفقیت ایمپلنت را در داخل استخوان فک بالا قرار داد.
چه زمانی سینوس لیفت انجام می شود:
سینوس لیفت زمانی انجام می شود که قطر کافی استخوان در استخوان فک بالا وجود ندارد و یا اینکه سینوس ها بسیار پیشرفته اند و امکان کاشت ایمپلنت وجود ندارد.
بسیاری از افراد که دندان از دست رفته در فک بالا وجود ندارد، و یا اینکه سینوس ها بسیار پیشرفته اند و امکان کاشت ایمپلنت وجود ندارد.
بسیاری از افراد که دندان از دست رفته در فک بالا دارند، به دلیل نبود نیروی کافی که به استخوان وارد شود، استخوان تحلیل می رود.
بعد از انجام سینوس لیفت ممکن است لخته خون مشاهده کنید و یا این که خون در صورت امکان عطسه کنید.
همچنین پزشک ممکن است اسپری هایی را تجویز کند که از گرفتگی بینی جلوگیری کرده و در نهایت نیاز باشد از دهانشویه ضد میکروبی برای کمک به پیشگیری استفاده کند.
ویدئویی که توسط گروه آموزشی و درمانی دندانپزشکی مدرن دوبله و ترجمه شده است به بیان این موضوع پرداخته است.