فیلم توضیح طراحی خط لبخند دیجیتال

روش جدید دیجیتال در طراحی لبخند این امکان را فراهم کرده است که لبخند نهایی را قبل از شروع درمان نمایش دهیم، طراحی لبخند دیجیتال یک ابزار کاربردی و مجازی برای تقویت زیبایی است ، در واقع یک نرم افزار پیچیده برای کلینیک هاست که از روش های مطمئن برای دندانپزشکی استفاده می کند تا فرآیند کلی درمان را کوتاه کرده و میزان ارتباط با لابراتوار را کاهش می دهد.
بر اساس تصاویر، ویدئو هاو اسکن های تهیه شده ، اپراتور نقشه بصری دندان ها را بعد از طراحی می سازد، این نقشه، راه مناسب درمان و راه پزشکی قابل اجرا را نشان می دهد، ساخت طرح نقشه دقیق قبل از شروع درمان، خصوصیات چهره هر بیمار را جداگانه، مشخص می کند که این امری بسیار مهم است، پس پزشک نتیجه ی درمان را به بیمار از قبل نشان می دهد، برای اجرای دقیق طرح و نقشه باید تمام اطلاعات مثل اسکن، عکس و ویدئو از چهره ، و لبخند را از بیمار جمع آوری گردد. این اطلاعا از اسکنر داخل دهان ، دوربین و گوشی گردآوری می ود ، مرحله ی بعدی نوبت به طراحی مجازی لبخند می رسد، اطلاعات قبلی، مبنای انجام این طراحی می باشد، این کار با نرم افزارهای محبوب مثل knote، و پاورپوینت یا نرم افزاری نجام می شود که مخصوص در دندانپزشکی می باشد.
در انتهای طراحی لبخند دیجیتال، تصویر و طرح دوبعدی داریم که با اینرنت به لابراتوار فرستاده می شود تا مراحل بعدی کار انجام شود، اما نتیجه نهییسه بعدی است که لبخند نهایی بیمر در آن نشان داده می شود، سپس مدلچاپ شده به دندانپزشکی ارسال می شود.
در ویدئیی که مشاهده خواهیدکرد وتوسط گروه آموزشی و درمانی مدرن دوبله و ترجمه شده است کلیه مراحل درمانی طرای لبخند دیجیتال به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.
جهت مشاوره طراحی لبخند دیجیتال به سایت دندانپزشکی مدرن مراجعه کنید.